• Stärk möjligheterna till språkinlärning – prioritera för att klara målet om att alla europeiska ungdomar ska tala två europeiska språk utöver sitt modersmål.
    • Gör universiteten i högre grad europeiska för att stärka banden mellan europeiska studenter.
    • För en europeisk gemenskap behövs europeisk media. Stärk möjligheterna för Euronews att sända i hela Europa – och på alla europeiska språk.
    • Uppmana medlemsländerna att i högre grad väva in europeisk historia, politik och samhällsvetenskap i undervisningen.

Europa är en gemenskap. Vi delar historia, kultur – och framtid. Allt fler européer, framförallt bland de yngre, identifierar sig som européer. Utan att vi märker det håller en europeisk gemenskap på att växa fram, men i vägen står nationella intressen. Samtidigt som vi värnar nationens självbestämmande och identitet måste det gå att bygga en stark europeisk gemenskap. En öppen, tolerant och inkluderande europeisk gemenskap är vägen fram för ett öppet, tolerant och inkluderande Europa.

Det europeiska samarbetet har vuxit fram ur övertygelsen om att europeisk fred kräver europeiskt samarbete. Nationella angelägenheter i Europa är europeiska angelägenheter: när nationalismen växer i ett europeiskt land påverkar det övriga länder. När demokratin nedmonteras i ett land sänder det chockvågor i resten: så många gånger förr har vi bevittnat hur dominobrickorna faller när ett land rasar.

EU:s födelse innebar en radikal omvandling av den europeiska idén. Det som tidigare hade varit ett idéernas Europa för den kulturella eliten blev nu en politisk union för alla. Men EU har ännu inte blivit så pass relevant för människor i deras vardagsliv att de naturligt känner sig som en del av denna gemenskap, åtminstone inte i länderna i unionens utkant – som Sverige väl får sägas tillhöra.

För att EU:s framtid ska tryggas måste en europeisk gemenskap växa fram trots starka nationella intressen. Ett sätt att i vardagen vidga människors perspektiv och främja en europeisk gemenskap behöver Euronews kunna sända i hela Europa och på unionens officiella språk.

En europeisk gemenskap måste också inkludera alla europeiska medborgare. Idag finns det alldeles för många olika minoriteter och grupper som diskrimineras i Europa. Det inkluderar romer, resande, judar och HBTQ-personer, för att nämna några. Europas friheter måste gälla alla, gemenskapen måste inkludera alla.