Det blir allt tydligare att mänskligheten lever över sina tillgångar. Vi behöver börja omställningen till ett hållbart samhälle, och det snart. Om bara några år kan det vara för sent.

Sverige är dock ett litet land. Vi behöver samarbeta med andra för att det verkligen ska få effekt. Om EU tar ledartröjan i världen, då kan vi ställa om på riktigt. EU behöver ta krafttag mot utsläppen; så kan vi skapa en hållbar värld på riktigt.

Jag vill:

  • att handeln med utsläppsrätter reformeras, så att utsläppsrätterna blir färre och fler sektorer inkluderas. Inte minst måste flyget ingå.
  • att kol och olja byts ut mot förnybar energi.
  • att en levande landsbygd värnas, så att den biologiska mångfalden och öppna landskap bevaras.
  • att målsättningarna inom EU höjs, och att det sätts press på alla länder att uppfylla dem.
  • att mer EU-resurser satsas på klimatomställning och forskning.