Det behövs ett nytt ledarskap för Europa. När olika länder bråkar av nationell stolthet behövs ett Europaparlament som för samarbetet framåt. Som tar itu med de stora ödesfrågor som Europa och världen står inför, med klimatfrågan som tydligt exempel. När EU samarbetar och är ense är vi en stark internationell röst, en röst som allt för länge har saknats på den internationella arenan. När ödets timme nu är slagen behövs denna röst mer än på länge. Det behövs ett nytt ledarskap för Europa – ett starkt Europaparlament med kompetenta politiker, som för Europa och världen framåt.

Klimatfrågan

Migrationsfrågan

Säkerhet och terrorism

Internationell politik

Kommer uppdateras med mer text.