Härunder finns ett urval av artiklar jag har skrivit i olika sammanhang.

Artiklar

Essäer

Bokkapitel

Översättningar

  • Översättningar från franska och flamländska av urval av Michaël Vandebrils poesi, Populär poesi nummer 35. Utdrag här.