Václav Havel, Sommartankar

Václav Havel, Sommartankar

Hur tar man ett land från kommunism till liberalism, från diktatur till frihet och från planstyrning till marknadsekonomi? Hur gör man det utan att samhället kollapsar, och hur hanterar man friheten så att man undviker en moralkollaps?

1991 gjorde den dåvarande tjeckoslovakiske presidenten Václav Havel ett försök att besvara frågorna, i en tämligen unik skrift som till svenska översatts som Sommartankar. Den amerikanske översättaren, Paul Wilson, menar att det är enastående att en president lyckas skriva ett testamente under sin tid vid makten som är så tydligt och vackert. Los Angeles Times och New York Times argumenterar längs samma linjer.

Havel lyckades inte med allt han föresatte sig. En del av hans idéer framstod i praktiken som märkliga. Utvecklingen i landet idag hade han förmodligen varit tämligen missnöjd med. Havels arv verkar, i tjeckisk politik, ganska begränsat. Boken är dock oerhört vacker, framförallt sett till många av de utmaningar som den västerländska demokratin står inför idag.

Inspirerades Fukuyama av Havel när han i The End of History argumenterade för att kommunismens fall innebar historiens slut, och den ultimata segern för den västerländska demokratin? Ingen aning – men för Havel framstod kommunismens fall som ideologins död, och det viktiga var att använda friheten till att befästa demokratin, marknadsekonomin och självständigheten. Marxismens frånvaro måste just förbli ideologins frånvaro. Med det känns skillnaden mellan Fukuyama och Havel känns helt plötsligt inte gigantisk.

I det första kapitlet ägnar Havel många tankar åt hur man ska bevara medmänsklighet, moral och humanitet efter kommunismens fall. Inte för att något av det just fanns under kommunismen, men för att den ”frihetschock” som Havel menar uppstår efter att den makt som förtryckt folk i decennier försvinner för många blir svår att hantera. Kommunismen, skriver han, har skapat människor som är själviska, avundsjuka och hatiska. En politisk moral och moralisk politik behövs i bryggan till demokrati och självständighet. Kommunismen besegrades genom liv, med tankar och med mänsklig värdighet – med ordet som vapen, och den fria tanken som energi. Den mänskliga värdigheten förblir det viktigaste vapnet för att bevara friheten. Om man bara ser värdighet som en superstruktur av produktionsfaktorer kan man aldrig förstå politisk makt genom värdighet. Värdigheten uppnår man genom att vara genuin. Genom att frångå strategi, taktik, spelregler och inövade gester: genom att vara sig själv. Genom att vara direkt och genom att vara fri.

Faktum är att han till och med riktar en direkt uppmaning till människor som – kan man kanske säga – är som han själv. Om ditt hjärta är på rätt ställe och om du har värdighet så är ditt öde att bli politiker. Om du dessutom inte vill ha makt så är det i politiken du hör hemma.

Politiken måste fostra en kultur, en kultur i den bredaste bemärkelsen. Det som kännetecknar nationens andlighet, traditioner och intellekt. Kulturen är det som håller människor samman i en icke-perfekt värld, och någon perfekt värld existerar inte. Men staten ska inte skapa kulturen, eller betala för den. På sin höjd bör staten finansiera bevarandet av kulturarv, kyrkor och bibliotek. Resten bör lämnas upp till marknaden, till värdiga medborgare. Värdiga medborgare som engagerar sig i samhället, utan ideologiska övertygelser. Post-politik känns kanske rimligt som begrepp.

Kultur är också att känna sig hemma. Att känna sig hemma i sin utbildning, sin uppfostran och sin sociala miljö. I sin ort, sitt land och i Europa. När alla behandlas lika av staten och staten bygger på medborgarskapet kan vi alla finna hem i civilsamhället, i kulturen och i värdigheten. Staters, regioners och länders självständighet fungerar bara om de härleds från den enda genuina självständigheten: den enskilda människans.

Kampen mot nationalismen menar Havel bör föras just genom medborgarskapet, konstitutionalismen. När den etniska samhörigheten blir sekundär därför att nationen är primär kommer känslan av etnisk tillhörighet också tappa i kraft. När civilsamhället är mångfacetterat därför att människor är mångfacetterade besegras den etniskt burna nationalismen. På samma vis är Havel skeptisk till att partier får stort inflytande. Civilsamhället begränsar nationella tillhörigheter, men för starka partitillhörigheter kan verka på bekostnad av samhällets bästa. Framförallt skapar det en situation där valen blir det viktigaste och inte vad man genomför. För att ett land på väg mot demokrati och självständighet ska kunna genomleva övergången på ett ordnat vis måste människor känna tilltro till nationen i första hand, för att olika grupper inte ska ställas mot varandra. När politiken blir sakpolitisk och inte ideologisk kommer människor verka för att föra landet framåt.

Därför bör också ekonomin lämnas till marknaden. Partier kämpar för sin egen vinning därför att de inte förstår bättre; politiker begränsar ekonomin till det sämre därför att de inte förstår bättre. Det känns som en Havel-flört med Aristofanes nidbild av Sokrates som sträcker huvudet ovan molnen för att försöka se gudarna när han gör narr av politiker som tror att det går att planera ekonomin. Havels erfarenheter gör honom övertygad om att marknadsekonomin är det enda som fungerar, därför att det är det enda som speglar livets essens och komplexitet: ”försöket att ena alla ekonomiska enheter under en enda monstruös ägares auktoritet – statens – och att underställa allt ekonomiskt liv till en central röst som menar sig själv vara smartare än livet själv är en attack på livet självt.” Det är ett tecken på människans hybris. Havels attack mot kommunismen är central: ”kommunistisk ekonomi föddes ur en arrogant, utopisk rationalitet som lyfte sig själv över alla andra.”

Däremot inte sagt att marknadsekonomin är alltings mening. Marknaden måste liksom politiken ha en sorts moral. Men den kan inte politiken befästa. Vissa saker behöver staten bestämma även om ekonomin, men mindre och mindre. I början kan en del politik behövas för att kunna ”bära bördan av vår nyligen vunna frihet”, men den måste växa bort.

Att hitta Tjeckoslovakiens hem är också att hitta Tjeckoslovakiens plats i Europa. När järnridån föll föll det som förhindrade en total europeisk unifiering. Med järnridåns fall kan Europa för första gången i historien att bli ett samhälle helt ”förenat i mångfald”. Västerländsk demokrati och västerländska värden kan spridas över hela Europa, och tillsammans bidra till att ännu tydligare stärka den transatlantiska länken. Tjeckoslovakien vill påbörja ett ”återvändande till Europa”, i vad som är början på ”United States of Europe”. Havel drömmer om en europeisk konfederation där Helsingforsprocessen är garant, där Nato ansvarar för säkerheten, där Europarådet utgör dess politiska centrum och där en gradvis växande europeisk gemenskap är det som driver på. I en sådan plats vill Tjeckoslovakien hitta sitt hem.

I det hemmet har gränserna inom den europeiska gemenskapen blivit allt mindre viktigare. Allt mer makt har lämnats över till supranationella institutioner, och människor, tjänster, varor och pengar rör sig fritt över gränserna. Men nationernas identitet bör ändå bevaras. Det handlar inte om att kämpa mot varandra, utan att prata med olika röster. Varje europeiskt land, menar Havel, har sin egen särprägel som gör landet värt att försvara – men det är just det som berikar Europa, olika instrument i den europeiska orkestern. Tjeckoslovakien vill Havel göra till en de distinkta röster ”som den europeiska kören utgörs av.”

Havel gjorde gott om misstag som president, och hans bok är emellanåt både naiv och vacklar i sin tydlighet. Historien var inte död och är det inte nu heller, och vi behöver fortfarande kämpa för ideologier – vare sig Havel vill det eller inte. Det är förståeligt att en som kämpat mot marxism stora delar av sitt liv är skeptisk till ideologier, men ideologier kombinerat med pragmatism behöver inte utgöra någon fara. Snarare är ryggradslösa politiker kanske något att hålla avstånd till.

Samtidigt visar Havel, liksom Macron gör idag, att det går att bli populär genom statsmannamässighet, genom moral, trevlighet och direkthet, genom att prata om EU- och Europafrågor, och genom att ena människor över partigränser snarare än att befästa partiers olika makt.

Till syvende och sist vill jag bara säga att det var en väldigt läsvärd bok, som fortfarande har relevans om man funderar över moralens plats i politiken, politikens plats i samhället och samhällets plats i Europa.

Dags för en ny svensk Macron

Idag kunde man höra mig diskutera om det är dags för en ny, svensk, Macron, tillsammans med bland annat Carl Rudbeck, i Nordegren & Epstein.

I april anordnade CUF och LUF gemensamt en resa till Paris för att kampanja för Macron. Jag är ett inbitet Macron-fan, och tycker Sverige har mycket att lära av den nye franske presidenten. Och dessutom att fler svenska politiker borde lyfta EU-frågor betydligt högre på agendan.

Däremot tror jag inte att det svenska politiska systemet borgar för en svensk Macron i valet 2018. Jag tror inte det kommer segla upp ett halvkänt, karismatiskt, populärt namn som för en ny rörelse kommer få en majoritet i riksdagen. Det är möjligt att jag har fel, men jag är pessimistisk.

Men jag är inte pessimistisk när det kommer till möjligheten för svensk politik att lära sig av Macron. Att föra en politik som förenar människor, att göra det på ett karismatiskt men ändå statsmannamässigt sätt, att undvika käbbel och att prata om Sverige och Sveriges plats i Europa, det skulle nog göra det möjligt för alla svenska mittenpartier (C, L, S?) att skjuta i höjden ordentligt.

Lyssna här så kan ni göra er en egen bedömning:

Jag skrev tidigare i veckan en artikel på Europaportalen om att Sverige faktiskt, genom Macron, kan påverka EU på riktigt. Den kan ni hitta här:

https://www.europaportalen.se/2017/05/debatt-sverige-har-stora-mojligheter-att-paverka-eus-framtid

Cementträdgården – fångar tidens era?

I varje given tid finns det några författare som, oftast bara i ett eller högst ett par, verk, lyckas sätta fingret på en hel tidsanda. Inte bara genom handlingen, utan rakt igenom: i språk, struktur, berättarteknik, teman, motiv. När man stöter på en sådan bok kan man, även om man inte ens har levt när boken är skriven, känna att dess anda tätnar kring en och blir verklig. Inte på något metafysiskt eller magiskt plan, utan genom att boken triggar ens fantasi på ett så verklighetstroget sätt att man kan tycker sig kunna föreställa sig hur det var att traska runt på jordklotet just då.

Så känner jag när jag läser Auden och Isherwoods tidiga verk. Då blir 20- och 30-talets Storbritannien och Tyskland levande. Det har hjälpt mig att förstå tidsandan kring, bland annat, Weimartyskland och fascism, bättre än någon historiebok. Farväl till Berlin, till exempel, på många vis _är_ 1929-33 i Berlin. Sinnebilden av tidseran på 300 sidor.

Samma känsla har jag när jag läser Ian McEwans tre tidigaste verk, Cementträdgården, Främlingars tröst och Tiden och barnet. Det är rakt igenom obehaglig läsning som efterlämnar vakna nätter av rädsla för mardrömmar, men så vackert och stilistiskt fulländade, och så pekfingersäkra på brittiskt 60- och 70-tal, att håren reser sig på huden. Därför var det så fascinerande att skriva Wikipedia-artikeln om Cementträdgården, för i studierna för artikeln kunde jag sätta ord på mina tankar och känslor när jag läste verket första gången.

Synd bara att McEwan tyvärr inte har lyckats bevara sin skärpa. Men det drabbar väl många författare, viljan att skriva fler verk än man har kapacitet att skapa kvalitet av.

Har ni några exempel på sådana verk?

Var är Erasmus idag?

Jag fick Augustpristagaren i facklitteratur, ”Gutenberggalaxens nova” av Nina Burton, i födelsedagspresent av mormor och morfar. Till slut har jag lyckats läsa ut de fascinerande 350 sidorna.

Jag slås framförallt av hur tanken om Europa existerat, funnits, livliggjorts och utmanats då (1500-tal) som nu och genom de sekel som har flutit däremellan. Vi tror ibland att tanken om Europa föddes med EU, men tanken om Europa har existerat åtminstone sedan renässansen, och människor har ansträngt sig kraftigt för att få Europa att arbeta åt rätt och inte fel håll, det vill säga krig och fördärv. Att EU kanske är det effektivaste och hittills längst fungerande sättet att få till stånd det på är väl dock däremot sant.

Jag slås också av Erasmus ständiga vilja att föra samtal och resonera snarare än att debattera och domdera. Humanismens grundkärna, behovet av att förstå och analysera, känns i en twitterera ibland avlägsen. Samtidigt är det kanske någonstans i botten det som kännetecknar Europa? Om vi någon gång ska bli enade i mångfald (EU:s officiella slogan) är det kanske hit vi måste leta oss igen: det lågmälta, stilistiska samtalet. Ibland känns det som att retorik och pedagogik skulle behöva bli en viktigare del av undervisning och politisk diskussion. Budskapet är viktigt, men det är faktiskt också viktigt hur budskap framförs, och hur man för en dialektisk diskussion.

Den sista funderingen är över Erasmus arv idag. Burton (författaren) resonerar i slutet över Erasmus inflytande på modern tid, och konstaterar att han fortsätter att påverka allt som skrivs i Europa. Samtidigt är den sista konkreta arvtagare hon nämner Stefan Zweig (som dog på 30-talet), innan hon nämner Erasmus-programmet – men ledsamt konstaterar att få Erasmusstudenter nog vet vem Erasmus var och varför programmet kallas såsom det görs.

Var finns Erasmus anda i modern kulturell, filosofisk och intellektuell debatt? Vem företräder det lågmälta, stilistiska samtalet? Dels är det en retorisk fråga – men också en av djupaste intresse, för jag skulle gärna läsa moderna författare som verkar i någon form av Erasmus-arv.

Stort tack också Lillemor och Pelle för en fantastisk födelsedagspresent. Den bär jag med mig länge.

Historien skapas varje dag

USA-valet innebar för många ett uppvaknande. Brexit skulle kunna ha förklarats som en historisk parentes. Två val med samma typ av utfall kan knappast vara det. Något har hänt. Demokrati och centrism är inte självklarheter längre 2016. Det är idéer som utmanas kraftigt.

Liberalismen de senaste 20 åren har varit kraftigt influerade av Fukuyamas tankar om historiens slut, även om han själv tagit avstånd från en del av sina slutsatser. Fukuyama plockar upp Kojèves tolkning av Hegel om att historien om den mänskliga evolutionen tog slut i och med slaget vid Jena 1806, men drar i stället slutsatsen att historien tog slut i och med Sovjetunionens fall. Den bipolära världsordningen, menar Fukuyama, upphör när kommunismen dör. Kvar finns den västerländska demokratin, som nu inte har någon motståndare.

Liberalismen kännetecknas av framtidsoptimism, och knappast kan man skriva något mer framtidsoptimistiskt än detta. Visst menar Fukuyama att problem finns kvar, men de kommer försvinna med tiden. Det är bara småsaker kvar, ändå. Problemet som Fukuyama och hans anhängare har förbisett är vad som händer inom den västerländska demokratin när man glömmer bort varför man från början kämpade för den.

Där befinner vi oss just nu. Från höger- och vänsterhåll växer populismen. Identitetspolitik, post-sanning och andra typer av relativistiska idéer samt bisarra konspirationsteorier vinner fäste. Centristiska, liberaldemokratiska partier står handfallna och vet inte vad man ska göra. Clinton i USA ger upp och ska göra sitt bästa för att samarbeta med en högerpopulistisk opportunist, och legitimerar hans tillvägagångssätt. Media springer runt som bambi på hal is. Alla män beskylls som våldtäktsmän av arga feminister som enligt högermuppar har fått ligga för lite. Populismen, islamismen, opportunismen och anti-demokratismen (om nu kan sägas så) är olika sidor av samma mynt: post-modernism.

Det är dags att vi vaknar upp ur vår villfarelse om att historien skulle vara död. Vi har inget oförstörbart system som bara kommer bli bättre. Vårt system bygger på sårbara idéer som kan förintas i den dag vi slutar tro på dem, kämpa för dem.

Kalla kriget var ett militärt kapprustningskrig. Jag tror att det är dags för ett nytt, men ideologiskt, kapprustningskrig. Centrister och liberaler behöver inse att historien skapas varje dag, och att vi aldrig får sluta kämpa för våra ideal. Vi får inte glömma bort att vi är flest, betydligt fler än populisterna. Men vi måste våga göra våra röster hörda.

Fiktionens vits

Håkan Lindgren skrev i gårdagens SvD om en allt vanligare identitetspolis som fokuserar på fiktionskapares möjligheter. ”Tänk dig för när du skriver om någon med en annan hudfärg,” skriver han, och refererar till situationer där författare fått skit för att de varit just författare. Författat fiktion.

Identitetspolitik är den moderna tidens rasism. Är du underpriviligierad får du göra vad du vill, för du slår ändå bara uppåt. Är du överpriviligierad bör du hålla dig i skinnet, för annars trampar du på alla andra. För att avgöra vilket privilegium du har kollar man på din hudfärg, först och främst. I andra hand ditt kön. I tredje hand din ålder. Kombinerar du de mest priviligierade av dessa tre, alltså den vita mannen mitt i livet, ofta kallad vit kränkt man, har du ärketypen av den du kan häckla hur mycket du vill utan att behöva skämmas för det.

Det här ska i sin tur påverka vad du får säga. Låt säga (vilket är sant i Lindgrens krönika) att en brittisk författare har en mörkhyad huvudperson. Eller att en vit kvinna har en senegalesisk huvudperson. Därmed, enligt identitetspolitisk logik, utnyttjar de sin priviligierade position för att rycka orden ur stackarnas munnar. Lindgren drar slutsatsen att du bara får berätta den historia som är din att berätta.

Någonstans har något gått galet snett. Fiktionens vits är att vara fiktiv. Att diktera en annan verklighet. Att skapa narrativ andra än det givna. Utan det har fiktionen knappt någon vits. Fotografiet eller filmen är överlägset på att avbilda verkligheten. Vill man ändå klä det i ord har man självbiografin. Står man fast vid viljan att skapa fiktion, något påhittat, så behöver man kunna berätta någon annans historia. Och knappast kan väl målet vara att bara fattiga, svarta och mycket gamla eller unga kvinnor ska få hitta på fantasier att berätta?

En gång i tiden fick svarta personer bara röra sig i vissa områden. Judar hölls fast i avstängda kvarter, ghetton. Funktionsnedsatta gömdes bort, glömdes bort. Kvinnor lagade mat. Vem du var begränsade ditt handlingsutrymme.

Under lång tid har mänskligheten kämpat för att slå hål på detta. Det viktiga är allas lika möjligheter. Du ska kunna bli den du vill!

Det här är inte längre allas mål. Allt fler verkar gå tillbaka till tanken om att vem du är borde begränsa dina möjligheter. Det är inget annat än förklädd rasism.

Tillbaka till författandet. Empatin i författarskapet ligger i att föreställa sig en annan människas situation. Berätta en annan människas historia. Bygga upp ett trovärdigt narrativ. En mångfald av fiktiva röster ger en mer empatisk värld. Människor som läser många olika sorters böcker har mer empati. Det visar forskning.

Det vill identitetspolisen slå hål på. Slår man hål på författarens möjligheter att föreställa sig alternativa scenarion slår man hål på fiktionen. Får man inte berätta vilken historia man vill finns det ingen historia att berätta. Då har fiktionen inte längre någon vits.

Den tidige och den sene borgaren

Inom modern litteraturvetenskap finns det ett namn som är hatat och älskat: Franco Moretti, professor vid Stanford. Våren 2014 läste jag en sommarkurs i världslitteratur (detta besynnerliga försök till ämne) vid universitetet i Göttingen. Två av professorerna som undervisade på plats råkade i luven på varandra ordentligt. Anledningen var just en debatt om denna professor: Franco Moretti.

Moretti var en av de första att börja använda sig av digital humaniora, metoder av kvantitativ forskning inlånade från socialvetenskapen. I sitt ‘literary lab’ på Stanford har han i ett antal böcker och texter räknat ord, bokstäver, analyserat syntax och tempus, och så smått skapat ett eget litterärvetenskapligt fält.

Vi läste några av Morettis texter i Göttingen. Igår läste jag ut hans senaste bok, The Bourgeois: between history and literature. Vissa recensioner verkar hävda att detta är ett sensationellt bidrag till den moderna litteraturvetenskapliga debatten, och att om man accepterar hans metoder skulle det innebära en helt ny riktning att gå för litteraturhistoriska analyser. Kanske är det att slå på lite väl stora trummor, men det är en helt klart intressant bok.

Moretti hävdar någonstans tidigt i verket att borgaren, ‘the Bourgeois’, försvann någon gång i takt med industrialiseringen och kapitalismens stora genombrott. Med borgarens försvinnande försvann också de ideal som borgaren stod för, vilket lett till den kreativa förstörelse och ohållbara utveckling som kapitalismen under 1800-talets senare hälft och 1900-talet bidragit till. Att Moretti skriver i radikala vänstertidskrifter är kanske inte med detta uttalande speciellt förvånande, inte heller att han kallar sig själv marxistisk litteraturvetare. Genom boken återkommer han också ideligen till citat av vänsterideologer som Lukács och Marx. Inom akademin är ju det dock inget speciellt ovanligt, och visst kan man (om man inte själv tillhör denna fåra) finna intressanta akademiska texter i de humanistiska fälten ändå.

När Moretti så har konstaterat att borgaren försvunnit ger han sig in i de litterära verken för att hitta svaren på frågorna ‘hur’ och ‘varför’. Detta gör han genom fem kapitel: ‘Working Master’, främst en analys av Robinsin Crusoe; ‘Serious Century’, med en lång diskussion om strävan att vetenskapligt, analytiskt och problemlösande författa realistiska verk; ‘Fog’ där han diskuterar det viktorianska beslöjandet av obehaglig kunskap; ‘National Malformations’ med en utblick från det centrala Storbritannien till övriga Europa, och slutligen ‘Ibsen and the Spirit of Capitalism’, som väl torde förklara sig självt.

Efter dessa kapitel drar han slutsatsen att det verkar ha funnits två typer av borgare, en i industrialiseringens tidiga skede, en i dess sena. Den tidiga borgaren är en realistisk, noggrann, modest och nyttosökande människa i periferin som helst håller sig för sig själv och sköter sitt egna (Robinson Crusoe som exempel känns ju inte som ett extremt märkligt val). Romanerna om dessa borgare är skrivna med en analytisk prosa. I det andra kapitlet, om det seriösa århundradet, konstaterar Moretti:

Isn’t it curious that one of the most popular books on earth has nothing in it to make anyone laugh or cry? Yet I think, with some confidence, that you never did either over any passage in Robinson Crusoe.

Det seriösa, det analytiska, det vardagliga är det viktigaste. Känslorna tonas ner. Användbarheten, rationaliseringen och verkligheten är det viktiga. Arbetet är viktigare än talangen – Flaubert i ett nötskal, ett annat exempel på den tidiga borgaren.

I den senare viktorianska eran fanns det en stor skepsis mot den snabba kulturella framfarten. Den realistiska romanen från denna tid omfattar borgerligt leverne och konservativa åsikter. Kunskap, i takt med att 1800-talet lider mot sitt slut, blir något farligt, något man ska vara rädd för. Detta, menar Moretti, är väsensskilt från de tidigaste borgarna, som levde i en upplysningstid där mannens viktigaste ägodel var kunskapen: Robinson Crusoes totala brist på rädsla när han bestämmer sig för att industrialisera sin ö är något annat än de viktorianska romanernas moraliserande adjektiv (precis som vanligt använder Moretti tempusanalyser, räknar ord, förekomster av vissa typer av ordklasser och vilken syntaktisk struktur meningar har för att bevisa sina teser). I Heart of Darkness vill Marlow hellre leva i mörkret än att beskåda det läskiga ljuset och Tennysons hypotaxi menar han bevisar att man under 1800-talets slut var rädd för kunskapens farliga låga. I ett industrialiserat samhälle behövs bara kunskap i den grad den är användbar. Överflödig kunskap är farlig.

Därmed når vi också fram till den sene borgaren, det industrialiserade samhällets härskare. Den tidiga borgarens analytiska prosan har ersatts med ‘world-transforming metaphors’. Borgaren har blivit den dominerande klassen, den kreativa förstöraren. I Ibsen läser Moretti ut borgarens förlust: ‘den goda Bürger kommer aldrig ha styrkan att motstå den kreativa förstöraren’.

Den kreativa förstöraren besegrar borgarens främsta dygd: ärligheten. Den ärlighet som skulle rädda världen från dess undergång. Nu hoppar Moretti på ett lite nytt tåg. Den tidiga borgarens analytiska prosa, menar han, representerar ‘den kapitalistiska historiens prosa’. Flaubert, Defoe, Baudelaire, de skildrar det samhälle som varit, som man befinner sig i, detaljerna i den kapitalistiska världen. Conrad, Ibsen, sena realistiska författare skildrar ett sätt att vara på i världen. De skildrar ‘den kapitalistiska utvecklingens poesi’. De skildrar världens förändring och människans förändring i den. Och eftersom ärlighet aldrig kan vara något annat än retrospektivt, aldrig kan existera i futurum, aldrig kan existera i skildringen av en föränderlig tid, uppstår en motsägelse. I litteraturens värld kan den sene borgaren inte skildras som ärlig, eftersom ärlighet aldrig kan vara en del av en progressiv utveckling. Ibsens styrka, menar Moretti, ligger i att han observerar detta, observerar borgarrealismens kraftlöshet när den tvingas möta den kapitalistiska megalomanin. Han observerar borgarens förlust. Förlusten av de borgerliga värdena. Industrialiseringens kreativa förstörelse, av såväl världen som kulturen.

Att Morettis tillvägagångssätt retar upp folk är knappast förvånande. Eric Hayot hävdade i Göttingen att Moretti bidrar till humaniorans död i sitt försök att rättfärdiga den genom kvantitativa metoder. Andra hävdar att kvantitativa analyser av litterära texter är direkt ofruktbara, eftersom enbart den kvalitativa läsningen kan säga något om komplexiteten i människoskapade texter. Litteraturvetenskapen och den kontinentala filosofin har länge stått nära varandra, och läser man en essä av, säg, Said, Deleuze eller Spivak, är det något helt annat än Morettis fokus på syntax, grammatik och ordräknande. Pragmatisk som jag är kan jag inte riktigt förstå bråket de två ståndpunkterna emellan, eftersom det känns som att kvantitativa och kvalitativa läsningar kan säga helt olika saker, som båda är intressanta. Dessutom skulle Hayot kunna ägna sig åt fruktbarare saker än att klaga, som att likt Christopher L. Hill skriva kvalitativa texter som visar på brister i Morettis resultat.

Desto intressantare ändå är frågan om Morettis slutsatser, och vad man kan säga om dem. Borgarens död och industrialiseringens framväxt som anledningen till att världen håller på att gå åt skogen. Kapitalistens megalomani i marknadsekonomins tidevarv.

Det märks, som tidigare konstaterat, att Moretti har en vänstervriden syn på ekonomin och den moderna historien. Visst finns det vissa företag som man kan undra om de inte har tappat kontakten med verkligheten i sin vilja att expandera på alltings bekostnad. Det hade även en moralfilosof som Adam Smith konstaterat: inte heller Smith gillade megalomani. Egoism, ja, i den mån man verkar för största möjliga nytta åt sig själv, eftersom en värld där alla är nyttiga är en så god värld som möjligt. Men kapitalistisk megalomani hade också Smith vänt sig mot.

Problemet är ju dock att Moretti förutsätter att all kapitalism och marknadsekonomi efter industrialiseringen är en ekonomi av megalomani och vilja till förstörelse. I min värld hade han kunnat skala ner något på de delarna för att ge en mer objektiv beskrivning. Å andra sidan är det väl inte märkligt att jag inte rakt igenom håller med en marxistisk litteraturvetare.

Dessutom hade han gärna fått ge en definition av kreativ förstörelse, eftersom han själv inte riktigt verkar ha hängt med på vad det innebär.

På ett kort ställe tidigt i verket noterar han dock att det tragiska med borgerlighetens förlust mot kapitalistens framfart är förlusten av den bildning som var så väsentlig för den tidige borgaren i upplysningens tidevarv. Med Dickens (om än ett märkligt exempel) och moderna TV-serier beklagar han ‘infantiliseringen’ av kulturen som industrialiseringen har bidragit till. Jag vet inte om jag skriver under på att det är ett resultat av industrialiseringen (bildningsboomen under delar av svenskt 1900-tal i Sverige torde väl vara ett motexempel, kanske (något jag inte har funderat nämnvärt på)), men som en kulturnörd kan man ju tycka att det är tråkigt hur bildningsidealet även idag verkar ha fått sig en ordentlig törn.